Samenwerkingsmogelijkheden

Corpus Delicti (CoDe) is opgericht in 2003 met als doel de belangen te behartigen van de criminologiestudenten van de Universiteit Leiden. Inmiddels is CoDe uitgegroeid tot een bovengemiddeld grote vereniging met ongeveer 850 leden. 

Door middel van zowel educatieve als sociale activiteiten bieden wij onze leden toekomstperspectieven en zorgen wij voor interactie tussen de studenten. Als actiefste studievereniging voor de criminologiestudent in Nederland organiseren wij wekelijks activiteiten waarmee wij vele studenten bereiken.

Werk samen met de actiefste studievereniging der criminologie

Onze Mogelijkheden

Website

De website van CoDe is ons centraal ledenportaal, ieder lid heeft een account waarmee zij zich kunnen inschrijven voor de activiteiten van CoDe. Hierdoor wordt de website veel bezocht. Op de website heeft u de mogelijkheid om uw bedrijf te promoten door uw bedrijfsnaam/logo op de site te laten plaatsen. Door de hoge bezoekersaantallen is dit een hoogst efficiënte manier om uw bedrijf te promoten. Bovendien heeft de website een vacaturepagina, hier kunnen vacatures en/of stages worden gepromoot.

Social Media

Door middel van onze sociale media bereiken wij de meeste studenten. Hierdoor ontstaat er een gelegenheid voor van bijvoorbeeld promotie, vacatures en/of stages van uw bedrijf. Nagenoeg elke criminologiestudent is lid van de Facebookpagina van CoDe. Ook krijgt elk lid twee keer per maand de nieuwsbrief in de mailbox, in deze nieuwsbrief staat de agenda en het laatste nieuws van CoDe. Via deze media kunt u uw bedrijf ook promoten, denk aan een logo, vacature, stage of advertentie die zo aan al onze leden bekend wordt gemaakt.

Career Event

Het Career Event is een jaarlijks evenement, georganiseerd door de Acquisitiecommissie van CoDe. Hiervoor worden elk jaar verschillende bedrijven en instanties uitgenodigd om een pitch te geven om zo meer inzicht te bieden in de carrièremogelijkheden voor aankomend criminologen. Hierbij is direct contact met studenten en de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan één van de belangrijkste onderdelen. Daarnaast biedt dit evenement de ultieme gelegenheid voor het promoten van stages en/of vacatures binnen uw bedrijf.

Alibi Gastblog

De Alibi is het verenigingsweblog van CoDe. De Alibicommissie zet zich iedere 2 weken in om leuke nieuwe artikelen, blogs en vlogs neer te zetten voor alle leden. De Alibi is te vinden op www.alibicode.nl en te volgen via de CoDe Facebook. Door uw bedrijf te promoten in de Alibi bereikt uw bericht of advertentie dus zeer veel studenten. Af en toe worden er stukjes geschreven over de activiteiten die CoDe organiseert. Na een bezoek bij uw bedrijf, kan daar ook een artikel over worden geschreven. De Alibi is dus ideaal om uw bedrijf te promoten bij onze leden.

Almanak

De almanak is een representatieve weergave van het afgelopen jaar; bijvoorbeeld welke activiteiten hebben plaatsgevonden (ook bedrijfsbezoeken) en commissies die zich hebben ingezet voor de vereniging of de universiteit. De almanak wordt jaarlijks met een oplage van 120 stuks uitgedeeld aan onze actieve leden en andere geïnteresseerden. Door de hoge kwaliteit en de nostalgische waarde wordt de almanak jaren bewaard door de studenten. Door uw bedrijf te promoten in de Almanak, blijft uw naam jarenlang bij de studenten bekend.

Werkbezoeken

Een doelstelling van CoDe is tevens om een toekomstplaatje te schetsen voor onze studenten en antwoord te geven op de vraag: “Waar zou ik kunnen werken na mijn studie?” Door middel van een werkbezoek/inhousedag bij uw bedrijf wordt deze vraag beantwoord. Bij een werkbezoek nemen we als doel een middag aan te kleden voor ongeveer 20 studenten. Een bezoek op een andere locatie dan de faculteit blijft altijd goed hangen bij de deelnemers. Door een inhoudelijk presentatie en een interessante rondleiding leren de studenten uw bedrijf kennen en worden de studenten geënthousiasmeerd om bij uw bedrijf te komen werken.

Studiereizen

Elke jaar vindt er een studiereis plaats, waarbij zo’n 25 studenten afreizen naar een stad of steden in het buitenland om ongeveer 10 dagen lang bedrijven en instanties te bezoeken. Tijdens deze reis worden studenten ondergedompeld in de criminologische werkwijze in het buitenland. Instanties laten zien hoe ze te werk gaan en de studenten krijgen een goede impressie van de sfeer binnen een instantie. Door middel van promotie kan uw bedrijf een stempel drukken op de gehele reis, waardoor de reis tot een hoger niveau gedragen kan worden.

Eerstejaarsweekend

Het eerstejaarsweekend is het eerste moment dat de nieuwe studenten kennismaken met het studentenleven. De studenten hebben een weekend vol leuke en leerzame activiteiten en leren elkaar op deze manier goed kennen. De sociale cohesie is hierbij voor CoDe erg belangrijk. De studenten worden hierdoor beter gemotiveerd om colleges te volgen en hieruit volgt dat hun studieprestaties verbeteren.

Symposium

Het Symposium is een jaarlijks terugkerend evenement, waar een maatschappelijk onderwerp wordt aangesneden. De hele dag komen interessante sprekers vertellen over een criminologisch thema dat in de studie wordt onderbelicht. Hier komen deskundigen aan het woord, die de studenten prikkelt om na te denken over maatschappelijke kwesties. Na afloop is er voor de studenten de gelegenheid vragen te stellen aan de sprekers tijdens een afsluitende borrel. Hierdoor komen de studenten in contact met deskundigen en bouwen ze connecties op. Deze dag wordt als zeer leerzaam ervaren door de studenten.

Congres

Het congres wordt ieder jaar georganiseerd in samenwerking met de studieverenigingen van criminologie uit Rotterdam en Amsterdam. Het congres vindt afwisselend plaats in Leiden, Rotterdam en Amsterdam. Hier komen veel studenten op af uit verschillende hoeken van het land en heeft hierdoor een breed draagvlak. Gemiddeld komen er ruim 100 geïnteresseerden op af, ook uit het werkveld. Door een combinatie van sprekers en workshops van deskundigen wordt er een criminologisch en maatschappelijk thema inhoudelijk behandeld.

Sociale aspecten

Naast studiegerelateerde activiteiten organiseert CoDe ook evenementen om de sociale cohesie te bevorderen. Naast reguliere activiteiten, als borrels, staat CoDe altijd open voor ludieke activiteiten in samenwerking met partners. Onze criminologiestudenten zijn altijd welwillend tegenover creatieve ideeën voor gezellige of leerzame activiteiten.

Nog meer mogelijkheden ontdekken?

Wij staan open voor nieuwe en innovatieve samenwerkingen