Over Ons

Studievereniging Corpus Delicti

Bij iedere academische studie

hoort een studievereniging

In de zomer van 2002 zijn de eerste initiatieven voor het oprichten van een studievereniging voor Leidse criminologiestudenten genomen.

Een jaar later in de zomer van 2003 wordt officieel de studievereniging, Corpus Delicti, opgericht te Leiden. Inmiddels is CoDe uitgegroeid tot de grootste studievereniging voor criminologie in Nederland met ongeveer 750 leden en meer dan 100 Vrienden van CoDe.

CoDe kenmerkt zich door het organiseren van een goede mix van gezelligheid en studiegerelateerde interesse. Deze mix komt tot uiting in tal van activiteiten, georganiseerd door vijftien commissies en het bestuur. Deze activiteiten strekken zich van borrels tot vakevaluaties en van studiereizen tot lezingen. Daarnaast heeft CoDe een eigen verenigingsweblog (alibicode.nl) en wordt eenmaal per jaar een almanak uitgebracht. Ook zorgt CoDe dat je geen stress hebt omtrent het bestellen van je boeken. Via CoDe kan je gemakkelijk al je boeken bestellen met een mooie korting van 5%.

kog-1

De geschiedenis van Corpus Delicti

 1. 2002 Eerste Initiatieven

  In de zomer van 2002 zijn de eerste initiatieven genomen tot het oprichten van een studievereniging voor Leidse criminologiestudenten. Het eerste bestuur heeft hard gewerkt om een goede basis te leggen voor de vereniging en in de zomer van 2003 is Corpus Delicti (kortweg CoDe) officieel opgericht. Het ledenaantal groeide uit tot een zeer respectabel aantal, waardoor ook de financiële middelen stegen. Hierdoor kwam er ruimte om steeds meer activiteiten te organiseren voor haar leden en werd de naamsbekendheid van CoDe steeds groter onder de studenten.

 2. 2005 Facultaire Erkenning

  In 2005 heeft CoDe facultaire erkenning gekregen waardoor de vereniging de beschikking heeft over een eigen werkruimte op de faculteit der Rechtsgeleerheid. Er is sprake van samenwerking met andere Leidse studieverenigingen in StOP-verband en contact met de andere juridische studieverenigingen in JSVO-verband.

  Goede contacten met het Instituut Strafrecht en Criminologie van de faculteit zorgen voor een nauwe betrokkenheid van CoDe bij het onderwijs aan de faculteit. CoDe doet haar best om deze contacten te behouden en te stimuleren.

 3. 2007 Eerste Lustrum

  In het studiejaar 2007/2008 heeft CoDe haar eerste lustrum gevierd. Dit is de eerste mijlpaal in de nog prille geschiedenis van de vereniging geweest. Het lustrum is groots aangepakt en is tekenend voor de ambities van de vereniging. Een speciaal opgerichte Lustrumcommissie organiseerde een lustrumweek met vele activiteiten en een lustrumreis van New York. Tevens werden dit jaar drie nieuwe commissie geboren: de Acquistiecommissie, de Almanakcommissie en Uitwisselingcommissie.

  Het daaropvolgende jaar werd de Criminologische Evaluatiecommissie Leiden (CEL) geherstructureerd. De herstructurering heeft groot succes wat CoDe een unieke positie geeft binnen Leiden met het evalueren van vakken.

 4. 2009 Verdere Ontwikkeling en Naamsbekendheid

  De vereniging bleef groeien wat enkele veranderingen binnen het bestuur met zich meebracht. De bestuursfunctie Commissaris Onderwijs werd opgeheven en de taken verdeeld onder de Penningmeester en Secretaris. De bestuursfunctie Commissaris Activiteiten werd opgesplitst in twee nieuwe bestuursfuncties: de Commissaris Activiteiten Formeel en de Commissaris Activiteiten Informeel. Deze ontwikkelingen getuigen van een groeiende professionaliteit van de vereniging. Bij deze professionalisering hoort een aparte commissie die voor activiteiten- en verenigingspromotie zorgt: de Flyers en Belangrijke Informatie (FBI) werd opgericht. Tevens wordt in het collegejaar 2009/2010 een groots symposium gehouden wat bijdraagt aan de naamsbekendheid van de vereniging.

  In 2010 wordt de CoDe-Sprinters Invasie (CSI) opgericht. Deze commissie organiseert jaarlijks de Batavierenrace voor CoDe-leden In dit jaar is ook de Raad van Advies ontstaan als adviesorgaan voor het zittend bestuur.
  In aanloop naar het tweede lustrum is er dit jaar gewerkt aan het oprichten van een aparte stichting om de studiereis financieel onafhankelijk van de vereniging te maken. Ook is er dit jaar is wederom een herstructurering van de CEL doorgevoerd voor nog effectievere evaluaties.

 5. 2013 Tien jaar CoDe

  In het collegejaar 2012/2013 werd CoDe tien jaar. Dit werd groots gevierd met een drukbezochte lustrumweek met tal van activiteiten. Tevens werd er een memorabele lustrumreis georganiseerd naar San Francisco. De oprichting van de stichting voor de studiereis werd voltooid en in gebruik genomen.

 6. 2014 Oprichten BUIT

  In het collegejaar 2013/2014 werd er een nieuwe, blijvende commissie opgericht: het Beroepsgeoriënteerde Uitjes en Informatie Team (BUIT).  Deze commissie richt zich, zoals de naam doet vermoeden, op Beroepsgeoriënteerde activiteiten zodat leden zich bewust zijn van wat zij later met de studie criminologie kunnen doen. Tevens is het verenigingsmagazine ‘Alibi’ geheel digitaal uitgegeven en in een nieuw uiterlijk gestoken. Doordat de vereniging in razend tempo groeit werden de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Financieel Reglement geheel herschreven zodat deze passen bij de omvang van de vereniging.

 7. 2015 Nieuwe Website

  In het collegejaar 2014/2015 werd een nieuwe website gelanceerd. Alle (Alumni-)Leden hebben hiervoor een eigen inlogaccount gekregen. In lijn met de digitalisering is de Media Eenheid (ME) opgericht. Deze nieuwe Commissie is verantwoordelijk voor het maken en het verspreiden van foto’s van activiteiten, borrels en feesten. Verder is de toegankelijkheid voor internationale studenten vergroot door het organiseren van enkele Engelstalige activiteiten. Als laatste belangrijke verandering is de webshop voor de boekverkoop ontwikkeld.

 8. 2016 Toegankelijkheid voor Leden

  In 2015/2016 is er gefocust op toegankelijkheid voor de leden. Er is een koffie-uurtje ingevoerd waar leden in de bestuurskamer een kopje koffie of thee kunnen krijgen. Verder is er meer focus op de acquisitie komen te liggen. Daarnaast is er een pinautomaat aangeschaft om betalingen eenvoudiger en veiliger te kunnen voldoen. Het Dertiende Bestuur heeft, in overleg met het Veertiende Bestuur en de RvA, besloten om de functies binnen het bestuur te herverdelen en de namen van de functies aan te passen. Deze gaan pas in werking in het Veertiende Bestuur. Commissaris Extern wordt Commissaris Media, de portefeuille zal echter hetzelfde blijven. Commissaris Activiteiten Formeel wordt Commissaris Onderwijs en Carrière, de opleiding en carrière gerelateerde commissies zullen onder haar portefeuille vallen, hierbij valt te denken aan de CEL, de CopS, de BUIT en de nieuw opgerichte mastercommissie: De Kansrijke Master Raadgevers (KMaR). Als laatste verandert de functie van Commissaris Activiteiten Informeel in Commissaris Activiteiten, hier vallen zowel informele als formele commissies onder. Met deze aanpassingen in de functies streven het Dertiende Bestuur en het Veertiende Bestuur naar grotere professionaliteit en meer duidelijkheid naar de leden en externe partijen.

 9. 2017 Vijftien jaar CoDe

  In het collegejaar 2017/2018 werd CoDe vijftien jaar. Dit lustrum werd gevierd met een week vol leuke activiteiten. Daarnaast werd er een lustrumreis georganiseerd naar Bogotá. Ook werd de Stichting Vrienden van CoDe opgericht, waardoor het beleid rondom Alumni-leden is veranderd en het mogelijk is geworden voor “Vrienden van CoDe” om per jaar een hogere donatie te doen aan CoDe.

 10. 2018 Nieuwe website

  In het collegejaar 2018/2019 werd een nieuwe website gelanceerd. Eén nieuwe functie op de site is de mogelijkheid om online lid te worden van CoDe. Ook werd door de MAFFIA de eerste wintersportreis georganiseerd, CoDe reisde hiervoor af naar Avoriaz. Tevens werd het eerste, zeer succesvolle, Career Event georganiseerd door de acquisitiecommissie.