Adviesorganen

Corpus Delicti Studievereniging der Criminologie Leiden

KASCONTROLECOMMISSIE (KASCO)

Jaarlijks wordt door het Bestuur een Kascontrolecommissie aangesteld. De Kascontrolecommissie heeft inzicht in alle financiële stukken en handelingen van de Vereniging, de Stichting en haar Bestuur. De Kascontrolecommissie zullen ieder half jaar een verslag uitbrengen van haar bevindingen met betrekking tot de financiën van de Vereniging.

 

Leden Kascontrole commissie 2018-2019
Femke van Walstijn
Wouter Kayser

RAAD VAN ADVIES (RVA)

De Raad van Advies is het adviesgevend orgaan van CoDe en geeft advies aan het Bestuur over zowel bestuursgerelateerde als verenigingsgerelateerde aangelegenheden. Ook steunt de RvA de bestuursleden in hun dagelijkse taken.

 

Daarnaast is het voor leden mogelijk om de RvA in te schakelen over bestuurs- of verenigingskwesties, wanneer zij het daar niet mee eens zijn. Leden kunnen contact opnemen via het e-mailadres raadvanadvies@codeleiden.nl.

 

Leden Raad van Advies 2018-2019
Gijs de Boer
Tim Driebergen
Iris Veerbeek
Carolien Pustjens
Anne de Bruin