Adviesorganen

Kascontrole commissie(KASCO)

Jaarlijks wordt door het Bestuur een Kascontrolecommissie aangesteld. De Kascontrolecommissie heeft inzicht in alle financiële stukken en handelingen van de Vereniging, de Stichting en haar Bestuur. De Kascontrolecommissie zullen ieder half jaar een verslag uitbrengen van haar bevindingen met betrekking tot de financiën van de Vereniging.

Leden Kascontrole commissie 2022-2023

Meghan Jolij
Niels van Duivendijk

Raad van advies(RVA)

De Raad van Advies is het adviesgevend orgaan van CoDe en geeft advies aan het Bestuur over zowel bestuursgerelateerde als verenigingsgerelateerde aangelegenheden. Ook steunt de RvA de bestuursleden in hun dagelijkse taken.

Daarnaast is het voor leden mogelijk om de RvA in te schakelen over bestuurs- of verenigingskwesties, wanneer zij het daar niet mee eens zijn.

Leden Raad van Advies 2022-2023

Sterre Gravendeel
Janine Bakker
Aïsha Maas
Floor Kamminga
Lieke Brugman
Isa Westenberg