In het collegejaar 2017/2018 werd CoDe vijftien jaar. Dit lustrum werd gevierd met een week vol leuke activiteiten. Daarnaast werd er een lustrumreis georganiseerd naar Bogotá. Ook werd de Stichting Vrienden van CoDe opgericht, waardoor het beleid rondom Alumni-leden is veranderd en het mogelijk is geworden voor “Vrienden van CoDe” om per jaar een hogere donatie te doen aan CoDe.