In 2015/2016 is er gefocust op toegankelijkheid voor de leden. Er is een koffie-uurtje ingevoerd waar leden in de bestuurskamer een kopje koffie of thee kunnen krijgen. Verder is er meer focus op de acquisitie komen te liggen. Daarnaast is er een pinautomaat aangeschaft om betalingen eenvoudiger en veiliger te kunnen voldoen. Het Dertiende Bestuur heeft, in overleg met het Veertiende Bestuur en de RvA, besloten om de functies binnen het bestuur te herverdelen en de namen van de functies aan te passen. Deze gaan pas in werking in het Veertiende Bestuur. Commissaris Extern wordt Commissaris Media, de portefeuille zal echter hetzelfde blijven. Commissaris Activiteiten Formeel wordt Commissaris Onderwijs en Carrière, de opleiding en carrière gerelateerde commissies zullen onder haar portefeuille vallen, hierbij valt te denken aan de CEL, de CopS, de BUIT en de nieuw opgerichte mastercommissie: De Kansrijke Master Raadgevers (KMaR). Als laatste verandert de functie van Commissaris Activiteiten Informeel in Commissaris Activiteiten, hier vallen zowel informele als formele commissies onder. Met deze aanpassingen in de functies streven het Dertiende Bestuur en het Veertiende Bestuur naar grotere professionaliteit en meer duidelijkheid naar de leden en externe partijen.